1. Uzņēmums SIA PB Telpa Reģ. Nr. LV40103836677 un Das Company sp. z o.o.;PVN numurs: 6772373649 Reģ. Nr. : 122795114 izsniedz garantijas par to pārdotajām precēm saskaņā ar turpmāk aprakstītajiem nosacījumiem.
 2. Garantija uzņēmuma pārdotajiem produktiem ilgst gadu no dienas, kad pircējs iegādājas preces, un tā ir spēkā tikai Eiropas teritorijā.
 3. Uzņēmums labos fizisko trūkumu, bojājumu saskaņā ar šīm garantijas noteikumu rezolūcijām ar nosacījumu, ka tiek iesniegts PVN rēķins vai kvīts, kā arī ar nosacījumu, ka 9. punktā aprakstītie pieņēmumi nenotiek.
 4. Lai īstenotu Garantijas tiesības, pircējam ir pienākums piegādāt bojātās preces (ar pirkuma apliecinājumu, piemēram, rēķina/kvīts kopiju) oriģinālajā iepakojumā, ieskaitot visas tā daļas un pievienotos piederumus, kā arī defektu aprakstu (garantijas ziņojumu) Das Company adresē, pievienojot defekta cēloni un sūtījumu veicot uz pašu rēķina. Vai sazināties ar SIA PB Telpa par turpmāko darbību veikšanu. Šo nosacījumu neievērošana izraisīs garantijas ziņojuma noraidīšanu.
 5. Uzņēmums apņemas 5 dienu laikā izpētīt garantijas ziņojumu un izdot pircējam rakstisku lēmumu par garantijas gadījuma apstiprināšanu vai noliegumu, kā arī informēs par plānotajām darbībām defekta novēršanai un noteiks defekta novēršanas termiņu. Gadījumā, ja garantijas gadījums netiek apstiprināts, pircējs tiks informēts par garantijas noraidīšanas iemesliem un atgriezīs preci pircējam, uz pircēja rēķina.
 6. Ja preces trūkums vai bojājums ir radies tā daļu trūkuma dēļ, kas būtu bijis jāiekļauj, uzņēmums piegādā nepieciešamo (-os) elementu (-us) 30 dienu laikā no garantijas ziņojuma reģistrēšanas dienas, uzņemoties sūtīšanas izmaksas. Uzņēmums nosūtīs trūkstošo (-ās) daļu (-as) tikai pēc pircēja skaidra pieprasījuma, kas būtu jāiekļauj garantijas ziņojumā, kā arī tad, ja pircējs atgādājis preci ar garantijas ziņojumu.
 7. Ja preces trūkumu izraisa tas, ka precēm trūkst uzņēmuma garantēto īpašību vai ja prece vai tās elementi ir bojāti, uzņēmums pats novērsīs trūkumu 30 dienu laikā no attiecīgā garantijas ziņojuma saņemšanas dienas. Uzņēmumam ir tiesības pagarināt apstrādes termiņu līdz 60 dienām no dienas, kad saņemts attiecīgais garantijas ziņojums. Uzņēmums informē pircēju par lēmumu pagarināt termiņu rakstiski. Das Company piegādās preces un sedz izmaksas par tās piegādi. Remontētās vai noņemtas detaļas, kas tika aizstātas ar atbilstošiem elementiem, kļūst par uzņēmuma īpašumu.
 8. Das Company aizstās bojāto vai nepareizo preci ar tādu, kas ir bez defektiem, ja nav iespējams novērst trūkumu, piemēro iepriekš minētos punktus.
 9. Šie garantijas noteikumi ir spēkā tikai gadījumos, kad defekti ir pārdotās preces iekšējo trūkumu rezultāts; tajos nav ietverti defekti, ko radījuši dažādi faktori, kas radušies pēc preču pārdošanas. Šī garantija ir spēkā neesoša, ja defektus izraisīja:

9.1. jebkura pircēja neprecīza, nepareiza rīcība, it īpaši, ja viņi izmantoja preci pret ieteikumiem, kas iekļauti Das Company sniegtajā uzstādīšanas instrukcijā

9.2. ja tie ir tieši preču nodiluma vai nepareizas uzturēšanas/transportēšanas rezultāti pircēja vainas dēļ

9.3. mehāniski, ķīmiski vai termiski bojājumi

9.4. preces izmaiņas, remonts, uzlabojumi vai izmaiņas, ko veicis pircējs rakstiski nesaskaņojot ar uzņēmumu.

 1. Ja pircējs ir arī patērētājs; tiesību izmantošana, kas izriet no šiem garantijas noteikumiem, neizslēdz, neierobežo vai neaptur tiesības, kas mantotas no garantijas par preču trūkumiem.
 2. Uzņēmums nav atbildīgs par zaudējumiem, kas radušies sakarā ar to, ka preces nav pieejamas lietošanai remontēšanas laikā, īpaši pircējam nav tiesību pieprasīt prasījumus, kas izriet no produktu zaudēšanas.
 3. Uzņēmums nav atbildīgs par nespēju saglabāt nosacījumus šiem garantijas noteikumiem, jo īpaši nespēju saglabāt termiņus, kas aprakstīti punktos 5 līdz 7, ja tie ir augstākas varas darbības, neparedzamas nepārvaramas varas, nelikumīgas trešās personas rīcība , par kuru uzņēmums nav atbildīgs vai citi neparedzami un neatkarīgi apstākļi no Uzņēmuma.
 4. Uzņēmums patur tiesības mainīt šo garantijas noteikumu noteikumus; nekādas izmaiņas netiks veiktas ar atpakaļejošu spēku.
 5. Sazinieties ar uzņēmumu: [email protected], tālr. +37128166000
 6. Sūdzības izskatīšanas pamatā ir izskaidrojoša e-pasta nosūtīšana: [email protected]
 7. Šis garantijas noteikumu teksts ir spēkā no 06.04.2016.

PVC Telts lietošanas noteikumi


· Dažās valstīs telts salikšanai var būt nepieciešama būvatļauja. Lūdzu, pārliecinieties pirms montāžas veikšanas.

· Telts ir tikai pagaidu būve, to nedrīkst lietot nepārtraukti.

· Telts jāsamontē ievērojamā attālumā no cauruļvadiem, gāzes vadiem un elektrības vadiem, ko nosaka komunikāciju īpašnieks.

· Pirms montāžas jāpārliecinās, ka ārā temperatūra ir augstāka par 15 grādiem pēc Celsija. Šie nosacījumi novērsīs pārklājuma pārrāvumu un bojājumus.

· Telts jāuzstāda saskaņā ar uzstādīšanas instrukcijām.

· Telts jāpiestiprina pie zemes; jāizmanto visi kāju caurumi.

· Telts montāžas procesā jāizmanto tikai oriģinālās detaļas.

· Telti nevajadzētu izvietot sliktos laika apstākļos, kas ietver: lietus, spēcīgs vējš vai sniegputenī.

· Nelabvēlīgu laika apstākļu gadījumā telts ir jānojauc.

· Visiem rāvējslēdzējiem jābūt pilnībā aizvērtiem vai atvērtiem; tas novērsīs vārtu bojājumus. Rāvējslēdzēji nedrīkst būt pa pusei atvērti vai pa pusei aizvērti.

· Jāpārliecinās, ka PVC jumts ir attiecīgi nostiepts. Šāds iestatījums novērš ūdens uzkrāšanos uz jumta. Līdz ar to, teltij nebūs sabrukšanas draudi.

· Jāatzīmē, ka ūdens, ja tas krājas uz jumta, sistemātiski jānolej.

· Jāsaglabā adekvāta dilatācija, spriegojums. Tas ļaus savāktajam sniegam nokrist no telts.

Ziemā uz jumta var sākt krāties sniegs, kā arī rudenī lapas. Jāatceras, ka jumts pastāvīgi jātur tīrs no lapām un sniega, tādējādi novēršot telts bojāšanos.

· Vējš virs 40 km/h var sabojāt telti, tādēļ, ja rodas šāds vējš, telts konstrukcija ir papildus jānodrošina, jānostiprina vai drošības nolūkos telts jānojauc.

Telts lietotājs ir atbildīgs par atbilstošu telts aizsardzību pret jebkādiem bojājumiem. Telts jāuztur tādā stāvoklī, lai novērstu lietotājus un iekšpusē esošo īpašumu no jebkāda kaitējuma.

· Atvērta uguns, Sildītāji ar uguni vai metināšanas iekārtas nedrīkst izmantot telts tuvumā. Var izmantot jebkura cita veida sildītājus, bet to nedrīkst novietot tuvāk par pus otru metru no PVC pārklājuma.

· Telti var izjaukt un iepakot tikai tad, kad tā ir sausa, tādējādi novēršot sēnīšu veidošanos.

· Garantija ir spēkā tikai gadījumos, kad telts ir samontēta un lietota saskaņā ar rokasgrāmatu un lietošanas noteikumiem.

· Garantija neattiecas uz palīgmateriālu, piemēram, elastīgās gumijas vai skrūvju nodilumu.

· Garantija nesedz kaitējumu, kas radies nolaidības vai nepareizas lietošanas rezultātā.

· Teltis ar S38 (Summer) un SP38 (Summer Plus) rāmi var izmantot tikai vasarā.

· Teltis ar PE segumu var izmantot tikai vasarā.

· Ziemā var izmantot teltis ar P50 (Winter), PP50 (Winter PLus), Polar un Polar Plus konstrukcijām.

· Mietiņi, kas nāk ar telti, tiek izmantoti tikai, lai piestiprinātu PVC vai PE pie zemes. Lai nostiprinātu konstrukciju uz zemes, jāizvēlas un jāiegādājas papildus speciāli enkuri, atkarībā no virsmas, kurā telts tiks uzstādīta.

Copyright © SIA PB Telpa . All Rights Reserved.

Tālrunis: +371 28 166 000

Apskates adrese : Zaķusalas Krastmala 19

Fill the form to get an
online price calculator